Poate fi membru ANSDAR orice persoană juridică română sau străină care are obiect de activitate principal si este autorizat pentru tratarea vehiculelor scoase din uz in vederea comercializarii pieselor conforme sau reciclarii componentelor rezultate din dezmembrare. Firmele neautorizate ce doresc consultanta in vederea autorizarii, pot trimite o solicitare pentru sprijin în procesul de autorizare aici !