ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ANSDAR
În data de 22 ianuarie 2021 a avut loc o ședință a membrilor ANSDAR în cadrul căreia s-a analizat situația asociației, au fost discutate măsuri de revitalizare a activității asociației și a fost stabilit un plan de dezvoltare până la 31.12.2021.
Totodată, s-au purtat discuții legate de situația membrilor, a fost reactualizată lista acestora în vederea depunerii declarației beneficiarului unic conform legislației în vigoare și au fost prezentate măsuri pentru atragerea de noi membri. Au fost primiți noi membri în asociație.
În cadrul ședinței a fost aleși membrii Consiliului Director în conformitate cu prevederile Statutului și a fost stabilit noul sediu al asociației.
Au fost discutate propuneri de modificare ale statutului, legate în principal de forma juridică aferentă calității de membru.

RENTABILIZAREA SECTORULUI AUTO, PRIN ADOPTAREA UNOR MĂSURI DE REUTILIZARE A PIESELOR CONFORME, CĂI DE REDUCERE A FENOMENULUI INFRACŢIONAL ŞI A CONCURENŢEI NELOIALE ÎN DOMENIU
La evenimentul organizat de ANSDAR în data de 6 mai 2009 au participat reprezentanţi ai autorităţilor, companii de asigurări şi brokeraj, firme de dezmembrări auto, invitaţi din ţară şi străinătate.
Organismul de certificare TÜV Thüringen – Germania, a acordat ANSDAR, diploma de excelenţă pentru activitatea sa şi pentru implementarea sistemului de management al calităţii, conform ISO 9001/2008, pentru ANSDAR ca asociaţie şi firmele membre.
A fost lansat programul AUTOECOPART România care vizează:
• promovarea acţiunilor de conştientizare a publicului privind tratarea ecologic - raţională a VSU
• promovarea activităţii de tratare a VSU, numai de agenții economici autorizaţi
• promovarea tratării vehiculelor înmatriculate în Romania, prematur scoase din uz şi reutilizarea componentelor conforme, provenite din acestea, rentabilizarea economică a sectorului
• promovarea activităţi de reducere a cantităţii de deşeuri provenite din vehicule şi stoparea dezmembrării ilegale a vehiculelor provenite din ţări membre ale UE
• promovarea utilizării la nivel naţional a platformei Manager VSU, platforma informatică online care asigură transparenţa şi trasabilitatea activităţii de tratare şi ajută la prevenirea şi diminuarea fenomenului infracţional
• promovarea şi susţinerea activităţii
• promovarea parteneriatelor între toţi actorii din piaţă în vederea construirii unui mediu mai curat şi unor afaceri rentabile/prospere.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A ASIGURĂRILOR AUTO
În data de 10 martie 2009, ANSDAR a participat la eveniment, susținând prezentarea legată de CRIZĂ, DAUNE, și …. ASIGURĂRI AUTO.
Au fost expuse previziunile financiare aferente anului 2009 în funcție de rezultatul din 2008 (semnale din piață, pierderi medii estimate pentru epavele valorificate în 2007-2008, etc), precum și activitatea derulată de asociație.

ACTIVITATEA DE TRATARE A VEHICULELOR SCOASE DIN UZ ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE, TAXEI AUTO, CONCURENȚEI NELOIALE, MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE ȘI LIPSEI DE PERCEPȚIE DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR
În data de 19 decembrie 2008, a avut loc la București seminarul dedicat activității de tratare a vehiculelor scoase din uz, organizat de ANSDAR.
La eveniment au fost invitați să participe: societăți de dezmembrare auto, reciclare, consultanță, reprezentanți MMGA, ANPM, ai Consiliului Concurenței, Ministerului de Interne, Direcției pentru Reciclarea Materialelor, asociațiilor profesionale din domeniu, specialiști, cadre didactice universitare, etc.
În cadrul seminarului, s-a prezentat stadiul implementării Directivei 53/2000/EC, iar participanții au fost informați cu privire la raportul de țară al României prezentat de ANSDAR la Conferința Egara Bruxelles din 28.11.2008 și înaintat CE.
Au fost prezentate noutățile legislative - Ordonanţa de Guvern nr. 25 din 27.08.2008 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (M.Of. nr. 628/29.08.2008) și au fost explicate obligațiile de mediu privind fondul de mediu.
Participanții la seminar au fost informați referitor la stadiul programului elaborat de ENVIROPLAN pentru această activitate, despre sancțiunile pentru neatingerea țintelor ce pot fi aplicate agenților economici, precum și despre costul privind tratarea VSU, soluţii pentru acoperirea costurilor aferente și beneficii concrete ale proiectului.
La eveniment s-a discutat despre costurile reciclării deșeurilor rezultate din vehicule, despre reciclarea deșeurilor cu valoare negativă ca factor distorsionant în piața concurențială din România, poluarea gravă a mediului cu deșeuri /deșeuri periculoase în perioada 2005-2008 și influența situației economice mondiale, taxei de mediu, altor prevederi legislative în poluarea mediului în perspectiva anului 2009, securizarea certificatulul de distrugere ca soluție în eliminarea firmelor cu activitate ilegală în domeniu și a prevenirii poluării mediului, despre instalații noi de tratare a VSU, etc.

ZIUA NAȚIONALĂ A DEZMEMBRATORULUI AUTO 2008
AGA - ANSDAR cu ocazia ZILEI DEZMEMBRATORULUI din 20 septembrie 2008 - Sinaia.
În cadrul acestui eveniment, a fost prezentată activitatea asociației în perioada 2004-2008 și perspectiva până în 2010.
Au fost identificate nevoile asociației și ale membrilor, cu precădere s-a discutat despre concurența neloială și despre decizia privind limitarea acestei influențe asupra activității membrilor ANSDAR.
A fost stabilit programul de activitate al asociației pentru perioada octombrie 2007-septembrie 2008, s-a discutat despre statut și au fost primiți noi membri.
În a doua parte a evenimentului, s-a realizat instruirea privind legislația europeană/națională, privind raportarea ANPM, raportarea pentru atingerea țintelor pe 2007, raportarea conform 856 și a fost stabilit planul de desfășurare a activităților din cadrul proiectulului, cu precădere a fost planificată autorizarea ISO.

ADUNAREA GENERALĂ ANSDAR
În data de 30 ianuarie 2008 a avut loc la Târgoviște o întâlnire a membrilor ANSDAR în cadrul căreia s-a discutat despre metodologia de raportare a atingerii țintelor, raportul de certificare financiar-contabil la 31.12.2007, punctul de vedere către Ministerul Mediului cu privire la necesitatea punerii în practică a unor prevederi care să asigure protecția mediului și aplicarea normelor europene.
A fost prezentat raportul de activitate al asociației și bugetul aferent anului 2007, propunerea de buget și de activitate pentru anul 2008.
S-a discutat despre responsabilitatea producătorului şi implicaţiile sale, membrii prezenți și-au prezentat opiniile cu privire la acest aspect și au împărtășit din experienţa lor specifică.

ȘEDINȚĂ la MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR (MMGA)
În data de 29 ianuarie 2007 a avut loc la MMGA concluzionarea propunerilor care stau la baza stabilirii Ordinului de ministru prin care se va legifera modul de raportare a deșeurilor în vederea monitorizării atingerii țintelor impuse de Directiva 53/2000, respectiv de 85% reutilizare, reciclare, valorificare energetică.
ANSDAR a venit cu propuneri la această ședință, care au fost adoptate de grupul de lucru, printre care amintim:
-s-a eliminat prevederea care impunea ca piesele din stoc, ce au destinație reutilizare (piese destinate vânzării), în cazul în care nu sunt comercializate într-un interval de 1 an, să nu fie predate spre reciclare, respectiv a fost clarificată prevederea prin care, tratarea și raportarea % de reciclare, pe vehicul/în intervalul unui an calendaristic nu include și piesele destinate reutilizării. Stocul de piese destinat reutilizării se va estima anual, cantitativ, astfel încât per total să poată să fie atinse țintele impuse de reutilizare, reciclare, valorificare energetică.
-s-a stabilit ca mod de raportare a atingerii țintelor, posibilitatea utilizării a 2 metodologii
1) cea indicată de standardul ISO 22628/2002, care impune utilizarea cântarului, metodologie nerecomandată de ANSDAR a fi aplicată, măcar pentru anul 2007
2) metoda estimativă, recomandată a fi aplicată cel puțin în 2007.

ADUNAREA GENERALĂ ANSDAR
În data de 18 ianuarie 2007 a avut loc la Târgoviște o întâlnire a membrilor ANSDAR în cadrul căreia a fost prezentat raportul de activitate al asociației pe anul 2006, bugetul aferent anului 2006, propunerea de buget pentru anul 2007, programul de activitate propus pentru anul 2007, planul strategic 2007-2010 și obiectivele cheie.
Ca și activități cheie aferente anului 2007, ANSDAR și-a propus dezvoltarea și consolidarea organizației, participarea la evenimentele EGARA, organizarea de programe de informare și pregătire pentru dezmembratori, consilierea membrilor pentru îndeplinirea condițiilor impuse de HG 2406/2004, HG 1313/2006, RNTR 9 și noilor prevederi legale, consilierea pentru raportarea atingerii țintelor și evitarea suportării de amenzi penalizatoare, participarea la grupurile de lucru în vederea implementării Directivei 53/2000/EU referitoare la VSU și alte proiecte legislative legate de activitatea de dezmembrare, certificarea ISO a membrilor ANSDAR de către TUV, etc.

ADUNAREA GENERALĂ ANSDAR
În perioada 09-10 decembrie 2006 a avut loc o întâlnire a membrilor ANSDAR în cadrul căreia a fost prezentat raportul asociației pe semestrul II 2006, raportul participării la ședinta EGARA și acțiunile EGARA propuse pentru 2007, noul Director Executiv, noutăți legislative în domeniul VSU și ale noului cod fiscal, s-a discutat despre dotările de mediu și certificarea ISO 9001.

ZIUA NAȚIONALĂ A DEZMEMBRATORULUI AUTO 2006
În perioada 16-17 septembrie 2006 s-au desfășurat la Predeal și Brasov evenimente care au marcat Ziua națională a dezmembratorului auto și Aniversarea a 2 ani de la inființarea ANSDAR.
Acțiunea de conștientizare a publicului s-a concretizat prin marșul dezmembratorilor pe ruta Predeal-Brașov și acțiunea din Piața Sfatului din Brașov. Această acțiune a vizat conștientizarea publicului asupra pericolului poluării mediului ca urmare tratării incorecte a VSU.
În piața Sfatului din Brașov s-au oferit 500 de baloane inscripționate cu textul ''Orice mașină la sfârșitul vieții trebuie tratată numai de firme autorizate, altfel poluează grav mediul, ANSDAR are soluția!''
În cadrul acestor manifestări a avut loc și Adunarea generală festivă ANSDAR, la Predeal, în data de 16 septembrie 2006. Cu această ocazie au fost primite în cadru festiv, ca membri ANSDAR societățile: ABC CAR din Alesd, Iulia Neli din Buzău și Victoria Dezmembrări din Botoșani.
A luat ființă Comisia de Onoare ANSDAR care urmărește respectarea prevederilor CODULUI DEONTOLOGIC AL DEZMEMBRATORULUI de către toate firmele de dezmembrări, membre ANSDAR.
În cadrul întâlnirii au fost stabilite condițiile de participare la centrul național de monitorizare și management al deșeurilor organizat de ANSDAR, precum și la bursa deșeurilor, a fost prezentat rezultatul acordului dintre ANSDAR și IGPR, prin care ANSDAR este împuternicită să ia în evidență toate firmele de dezmembrări din România, acțiune ce va asigura constituirea bazei de date naționale, ce va fi utilizată de RAR, Poliție si organele APM, s-a hotărât demararea acțiunii de pregătire în vederea certificării ISO 9001-2000 a firmelor de dezmembrări, condiție impusă atât de aderarea României la UE cât și de comercializarea pieselor second în sistemul de reparații susținut de companiile de asigurări.

ȘEDINȚĂ la MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR (MMGA)
În data de 10 august 2006 delegația ANSDAR și EGARA a fost primită la sediul MMGA pentru tratarea problemelor dezmembratorilor români și a procedurii de raportare a atingerii țintelor. De-a lungul timpului, ANSDAR a participat la mai multe ședințe de lucru cu reprezentanții MMGA în cadrul cărora s-a discutat despre: programul de înnoire a parcului auto 2006, implementarea Directivei 53/2000 în cadrul grupului de lucru, ordinul privind transferul de responsabilitate, taxa la primă înmatriculare.

ADUNAREA GENERALĂ ANSDAR
În data de 05 august 2006 a avut loc în Târgoviște o nouă întâlnire a membrilor ANSDAR în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de statutul organizației, a fost clarificată situația unor membri ANSDAR (retragere, excludere, noi solicitări de aderare), au fost dezbătute propunerile de modificări ale statutului, a fost completată strategia ANSDAR și a fost definit planul de acțiune, a fost prezentat raportul asociației pe trimestrul II 2006, planul de activitate ANSDAR aferent perioadei august 2006-iulie 2007, strategia pentru instruirea membrilor, a fost ales un nou consiliu director și s-a completat raportarea APM.

ADUNAREA GENERALĂ ANSDAR
În data de 27 mai 2006 a avut loc în Târgoviște o întâlnire a membrilor ANSDAR în cadrul căreia membrii au fost informați cu privire la ultimele evenimente din sectorul dezmembrărilor auto, s-a discutat despre tematica controalelor la unitățile de dezmembrare auto în perioada iunie-iulie 2006, a fost dezbătută propunerea consiliului director pentru schimbarea formei jurdice a asociației și au fost aprobate deciziile luate.
La ședință au fost prezenți 19 participanți, membri ANSDAR.

CONFERINȚA EGARA ÎN ROMÂNIA
În data de 12 mai 2006, a avut loc la Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) - București, conferința EGARA (European Group Automotive Reycling Associations). Lucrările conferinței au fost deschise de către reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie și Președintele EGARA, continuând cu oficialitățile române care s-au adresat participanților.
S-a discutat despre cum se tratează vehiculele scoase din uz în Suedia, Anglia și România, despre raportarea cotelor de reutilizare și reciclare, atingerea țintelor, sistemul francez și certificatul de distrugere în 2 pași, etc.
La eveniment au participat reprezentanți: MMGA, AFM, ANPM, GNM, Terra Milenium III, Enviroservice, OPP REMAT, APIA, DACIA, MIE, MEC, ICIM, RAR, CNRM, CSA, IGPR, ANIMMC, CCIR, UNPR, GUVERN, UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI.

SEDINȚA EXTRAORDINARĂ ANSDAR
În perioada 03-05 martie 2006 a avut loc la Predeal ședința extraordinară în care au fost dezbătute problemele ridicate de membrii, precum și aspecte legate de statutul de membru, participarea la activitatea asociației, la însușirea deciziilor AGA.
S-a discutat despre realizarea proiectului cu finanțare AFM.
Un alt aspect important discutat a fost cel legat de realizarea controalelor la firmele ce nu sunt autorizate.

ADUNAREA GENERALĂ ANSDAR
În data de 28 ianuarie 2006 a avut loc în București adunarea generală ANSDAR în care s-a discutat despre propunerile privind modificarea statutului, primirea/excluderea de membri, modificările legislative în domeniul VSU, propunerea privind autorizarea ANSDAR ca entitate de monitorizare a activității de dezmembrare (ordin MMGA 1224), obligația managementului deșeurilor, eliminarea concurenței neloiale, activitatea asociației pe anul 2005.
Membrii prezenți au fost informați cu privire la prezența la Bruxelles a ANSDAR.
Au fost detaliate propunerile pentru programul de activitate pe anul 2006, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe 2006, au fost prezentate măsurile pentru organizarea conferinței europene EGARA din 12 mai 2006 la București și s-a discutat despre proiectul “Conștientizarea și educarea publicului cu privire la gestionarea ecologic rațională a vehiculelor scoase din uz și a anumitor categorii de deșeuri provenind de la vehicule” câștigat de ANSDAR – propuneri și plan de măsuri.

ÎNTÂLNIREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI 2000/53/CE PRIVIND VEHICULELE SCOASE DIN UZ
În data de 13.01.2006 a avut loc o întâlnire a grupului de lucru, având ca scop continuarea procesului de implementare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz.
Obiectivul întâlnirii a fost acela de a evidenția realizările din anul 2005 și perspectivele pentru anul 2006 ale grupului de lucru pentru implementarea Directivei privind vehiculelor scoase din uz.
La întâlnire au participat reprezentanți ai: producătorilor, reciclatorilor, patronatelor, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Registrului Auto Român, Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Fondului pentru Mediu.

SEDINȚA ANSDAR
În data de 29 octombrie 2005 a avut loc în București o întâlnire a membrilor ANSDAR în care s-a discutat despre condițiile de desfășurare a activității de tratare a vehiculelor scoase din uz - aspecte din activitatea sectorului și consecințe, costurile tratării vehiculelor și posibilitățile de recuperare ale acestora, definirea intereselor actorilor implicați în tratarea vehiculelor scoase din uz, modalități de atingere a țintelor impuse și a desfășurării unei activități profitabile, etc.
Au fost primiți noi membri, au fost prezentate pericole și oportunități pentru firmele de dezmembrări, s-a discutat despre adoptarea raportului de țară pentru EGARA și despre participarea la întâlnirea EGARA, a fost prezentată activitatea asociației, inclusiv proiectele depuse, veniturile și cheltuielile, programul de activitate timestrul IV, au fost prezentate propuneri privind instrucțiunile de dezmembrare și site-ul ANSDAR, a fost discutată poziția privind entitatea care monitorizează și raportează gestiunea deșeurilor, etc.


PERSPECTIVELE FIRMELOR DE DEZMEMBRARE AUTO ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ROMANIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
În data de 18 iunie 2005, în cadrul seminarului derulat în Otopeni (București) s-a discutat despre cerințele legislației europene și ale legislației române privitor la dezmembrarea vehiculelor, impactul aderării la UE – obligativitatea respectării aquis-ului comunitar în contextul unei activități competitive și păstrării unui mediu curat, impactul aderării la UE resimțit în 2005 de firmele de dezmembrări auto prezente pe piață și modalități de atenuare a acestuia, încheierea precontractelor de preluare a produselor reciclabile rezultate din depoluarea/dezmembrarea VSU, etc.
A fost aprobat exercițiului financiar pe anul 2004, s-a discutat despre raportul de activitate pe primele 6 luni, au fost prezentate concluzii privind autorizarea activității de dezmembrare, s-a discutat despre funcționalitatea managementului deșeurilor prin ANSDAR, despre selectarea și transportul deșeurilor obținute din VSU.
A fost prezentat programul de activitate pe semestrul II, au fost prezentate idei/proiecte de finanțare nerambursabilă și rambursabilă, au fost aprobate acțiunile ANSDAR și au fost detaliate măsurile privind structura operativă a asociației.
Invitație la MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR (MMGA)
În data de 16 iunie 2005 delegația ANSDAR a participat la discuțiile cu privire la elaborarea ordinului privind transferul responsabilității producătorilor, ședință care a avut loc la sediul MMGA.

ADUNAREA GENERALĂ ANSDAR
În perioada 19-20 martie 2005 a avut loc ADUNAREA GENERALĂ ANSDAR în cadrul căreia au fost alese organele de conducere ale asociației, s-a prezentat situația actuală a firmelor de dezmembrări, necesitatatea restructurării activității firmelor în raport cu momentul aderării la UE, despre autorizarea agenților economici, au fost stabilite necesitățile comune ale membrilor, a fost aprobat programul de activitate pentru soluționarea problemelor membrilor, s-a discutat despre planul de acțiuni.
Totodată, au fost prezentate ajutoarele de stat pentru IMM-uri și modalitățile de creditare pentru firmele de dezmembrări.
A fost prezentat și dezbătut codul deontologic al dezmembratorului, Regulamentul de ordine și funcționare (ROF), modificări la Statutul organizației ANSDAR. Spre finalul ședinței, s-a discutat despre zonele cu potențial în dezmembrări - Definirea *dezmembratorului strategic*, aplicare OUG 1/2005-organizarea preluării deșeurilor reciclabile, costuri, etc.
În data de 20 martie 2005 au fost prezentate și supuse spre aprobare cererile de înscriere ale unor agenți economici în asociație, a fost propus programul de instruire al membrilor pentru anul 2005, a fost prezentat raportul privind activitatea asociației pe primul trimestru, au fost propuse activități pentru semestrul II și a fost acordată consultanță individuală pentru membrii în curs de autorizare și pentru cei ce urmează a se autoriza RAR.
La adunare au participat membrii ANSDAR.

INVITAȚIE la sediul MINISTERULUI MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR (MMGA)
În data de 15 martie 2005 reprezentanții ANSDAR au fost invitați la sediul MMGA pentru discuții cu privire la incapacitatea agenților economici de a prelua VSU, precum și despre probleme legate de obligațiile producătorilor impuse de HG 2406/2004.

INVITAȚIE la SEDIUL GUVERNULUI
În data de 18 februarie 2005 delegația ANSDAR a fost primită la sediul Guvernului. Reprezentanții Ministrului de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și IMM, au conștientizat necesitatea sprijinirii acestui sector de activitate. Sumele acordate de ANIMMC în vederea sprijinirii IMM -urilor au fost stabilite de Guvern.

ȘEDINȚA ANSDAR
În data de 13 februarie 2005 la ședința ANSDAR derulată s-a discutat despre: autorizarea membrilor prin asociație, perspectiva ANSDAR de a fi partener unic de tratative pentru societățile de dezmembrări auto si reciclare, parteneriatul cu societățile de asigurări, solicitarea unor societăți Remat de a deveni membri ANSDAR, regulamentul de ordine și funcționare al asociației, schimbarea Consiliului Director ANSDAR, codul deontologic al dezmembratorului, propunerea de excludere din ANSDAR a membrilor, etc.

GESTIONAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ, CA URMAREA AVARIEI TOTALE, ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII AQUIS-ului COMUNITAR
Evenimentul care a avut loc în data de 10 februarie 2005, la București a fost organizat de ANSDAR cu sprijinul CCIR-București, Inspectoratul General de Poliție – București, Direcția Investigații Criminale și ENVIROSERVICE SRL.
Printre participanți s-au regăsit companii de asigurări, precum: BT ASIGURARI SA, ASIBAN SA, ASIROM SA, CARPATICA ASIG SA – Sibiu, ASITRANS SA, ALPHA INSURANCE ROMANIA SA, ALLIANZ TIRIAC SA, GENERALI ASIGURARI SA. În cadrul întâlnirii a fost prezentat contextul actual, actorii implicați, problematica și avantajele colaborării între SOCIETĂȚI DE ASIGURĂRI – IGP – ANSDAR, aspecte infracționale legate de VSU, etc.

ȘEDINȚA ANSDAR
În data de 29 ianuarie 2005 a avut loc o nouă ședință ANSDAR în care au fost prezentați noi membri ANSDAR, raportul privind activitatea și bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2004, planul de activitate pentru 2005, bugetul aferent 2005, măsurile pentru autorizarea agenților economici în luna februarie 2005, propuneri privind structura operativă ANSDAR, procedura de dezmembrare a VSU în conformitate cu Directiva 53/2000 și a HG privind vehiculele uzate, planul de acțiune pentru cei interesați de preluarea VSU prin OUG 99/2004 - privind Înnoirea Parcului Auto.
S-a discutat despre completarea dosarelor de autorizare, încheierea precontractelor de preluare a produselor reciclabile rezultate din depoluarea/dezmembrarea VSU și au fost stabilite condițiile de funcționare a magazinului online.

ACQUIS-UL PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI - GESTIONAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ. SPRIJIN PENTRU IMM-URILE DIN DOMENIU
Seminarul s-a derulat în data de 16 decembrie 2004, iar deschiderea acestuia s-a realizat de către Prim-Vicepreședintele CCIRB.
La eveniment au participat reprezentanți din partea: Poliției, CCI, FGIMM, ANIMMC,
MEC, REMAT, ICIM, APIA, ACAROM, AMCOR, UNIVERSITAREA PITEȘTI (Secția AUTOMOBILE), etc.
În cadrul evenimentului, ANSDAR a prezentat actorii implicați în ciclul de viață al vehiculelor-responsabilități rezultate din implementarea aquis-ului comunitar în sectorul VSU, necesitatea autorizării și certificării unitare a firmelor de dezmembrări, rolul și obiectivele asociației.
ANSDAR a propus creerea unei comisii mixte de lucru MMGA, RAR, APIA, REMAT, Poliție, Asigurări și inițierea programului național de susținere a firmelor de dezmembrare auto în vederea atingerii obiectivelor privind implementarea Directivei 53/2000 în România.
Au fost susținute prezentări cu privire la progresele în negocierea capitolului “Protecția mediului”- DIRECTIVA 53/2000 în România (de către reprezentantul Ministerului Integrării Europene), Acquis-ul privind gestionarea vehiculelor scoase din uz. Transpunere și Implementare, Certificarea agenților economici (reprezentantul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, reprezentantul RAR), Aspecte de infracționalitate ale activității de dezmembrări auto – Certificarea agenților economici (reprezentantul Direcției de investigații criminale), Programul de creștere a competitivității produselor industriale (reprezentantul Ministerului Economiei și Comerțului), Programe de sprijin pentru IMM-uri (reprezentantul ANIMMC), Ridicarea nivelului de asigurare al calității în sectorul IMM din industria orizontală auto și formarea lanțului de furnizori, Formarea întreprinzătorilor de succes - Programul EMTEPREC.

ȘEDINȚĂ la REGISTRUL AUTO ROMÂN (RAR)
În data de 9 decembrie 2004, ANSDAR are prima întrevedere cu reprezentanții RAR în vederea discutării modalităților de autorizare pentru agenții economici.
ANSDAR face propuneri privind modificarea RNTR 4, astfel încât organele de control RAR să aibă atribuțiuni de control pe linie tehnică.

INVITAȚIE din partea ASOCIAȚIEI PRODUCĂTORILOR ŞI IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE (APIA)
În data de 08 decembrie 2004, ANSDAR a fost invitată de către APIA la programul de înnoire a parcului auto național de vehicule comerciale.
S-a lansat propunerea realizării unei structuri asociative unitare în care să fie cuprinși toți actorii implicați de la producător la reciclator.

ȘEDINȚA ANSDAR
În perioada 5-7 noiembrie 2004 a avut loc la Bran, cea de-a treia ședință ANSDAR, în cadrul căreia s-a stabilit strategia asociației pentru perioada 2005-2010, prioritățile și proiectele viitoare și s-au creat noi relații între membrii asociației.

ȘEDINȚA Grupului European al Asociațiilor de dezmembrări (EGARA)
În 19 noiembrie 2004, a avut loc la Bruxelles ședința Grupului European al Asociatiilor de dezmembrări în cadrul căreia ANSDAR a fost admisă ca membru cu drepturi depline în EGARA.
S-a discutat despre situația referitoare la amendarea Directivei 70/156/EEC – Aprobarea tip a vehiculelor cu remorcă, poziția EGARA referitoare la Directiva 98/71/EC – protejarea design-ului industrial, poziția EGARA referitoare la accesul la Informații Tehnice direct de la producători, plângerea EGARA referitoare la implementarea non-conformă a Directivei (2000/53/EC cu referire la situația din Franța, Irlanda și Marea Britanie), calcularea costurilor de depoluare și posibile acțiuni ale EGARA, situația financiară a EGARA în 2004 și bugetul pentru 2005, planul de acțiune al EGARA pentru 2005.
A fost prezentat un scurt raport de către fiecare țară participantă.
Au fost analizate idei de proiecte EGARA cu fonduri de la Comisia Europeană.

ȘEDINȚĂ la MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

În data de 12 octombrie 2004 a avut loc la sediul MFE, gazda fiind Leonard Orban, ședința referitoare la posibilitatea finantarii in baza unei propuneri legislative pentru transpunerea Directivei 53/2000 privind vehiculele uzate al unei Statii Pilot pentru tratarea vehiculelor scoase din uz in valoare de 2.000.000 euro. In aceasta statie pilot urmau să se desfășoare activități de cercetare si elaborare documentații cu privire la depoluarea, dezmembrarea și tratarea deșeurilor periculoase obținute de la vehiculele scoase din uz (VSU). De această statie ar fi beneficiat toate Universitățile de profil din țară, Autoritățile de profil din Romania, agenți economici cu obiect de activitate in tratarea VSU.

ȘEDINȚĂ la MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR (MMGA)
În data de 11 octombrie 2004 a avut loc la sediul MMGA ședința referitoare la finalizarea elaborării unei propuneri legislative pentru transpunerea Directivei 53/2000 privind vehiculele uzate.

ȘEDINȚA ANSDAR
În perioada 9 - 10 octombrie 2004, la București s-a desfășurat a doua ședință ANSDAR, ocazie cu care participanții au fost informați cu privire la participarea ANSDAR la misiunea economică organizată de M.I.E., Camera de Comerț și Industrie și Ambasada Belgiei privind infrastructura de mediu și transport (București 7-8 oct. 2004).
Au fost prezentate activităţile ANSDAR din perioada 20 septembrie 2004-09 octombrie 2004, organigrama, bugetul de venituri și cheltuieli, regulamentul de ordine și funcționare ANSDAR, strategia asociației, reglementările juridice ale problematicii transmise de membrii ANSDAR, poziția ANSDAR în raport cu M.A.I, RAR, Ministerul Mediului și M.I.E cu ocazia întrevederilor programate în perioada 11-12 octombrie 2004.
Au fost susținute prezentări cu privire la EGARA (European Group of Automotive Recycling Associations), Asociaţia DAG – Danmark, precum și despre importanţa ANSDAR în EGARA (de către reprezentantul EGARA).
S-a discutat despre posibilitățile de accesare în consorțiu, a fondurilor ISPA, pentru atingerea Aquisului comunitar, despre managementul firmei, precum şi despre programele PERSERD şi APROMED.
La ședință au participat 38 persoane, dintre care 32 reprezentanti ai firmelor de dezmembrări auto (28 firme, printre care: MATEROM – Tg.Mureș, PANREUSS – București, ALLCARSPARTS – Lugoj, D & L – Urziceni, AUTOBOBES – Săcele, DANCOR COM – Buzău, AUTOMAX - Buzău, GOOD LUCK – Iași, CASA AUTO BAD – București, AMI – București, DAYTONA – București, CONEXCO – Bârlad, 9006 AUTO – Cluj, LEGEND AUTO– București, CIMB SERV – Sibiu, etc), precum și reprezentanți din partea EGARA Kopenhagen, AMCOR, IGP, etc.

PRIMA ȘEDINȚĂ ANSDAR
În perioada 18-19 septembrie 2004, a avut loc la Predeal prima ședință ANSDAR.
Cu această ocazie au fost prezentate scopul şi obiectivele asociației, cerinţele interne şi internaţionale referitoare la funcționarea și certificarea firmelor de dezmembrări auto, acţiunile concrete ale ANSDAR în scopul susţinerii firmelor românești de dezmembrări şi certificării acestora în conformitate cu prescripţiile RAR şi normele europene, etc.
La ședință au participat 19 reprezentanți ai firmelor de dezmembrări auto, precum: ALL CARS PARTS – Lugoj – Timiș, AUTOBOBES - Brasov, MATEROM – Tg.Mureș; – Mureș, AUTOTED – Moinești – Bacău, D&L – Coşereni – Ialomița, DANCOR – Boldești Scăieni – Prahova,  9006 AUTO – Cluj, NEW LAS VEGAS – Arad, AUTOROLLA - Buzau, AUTOGLOBUS – Rm. Sărat – Buzău, AUTOMAX – Buzău, KALED – București, AUTOBILAL – București, CIMB SERV – Cristian - Sibiu, DAYTONA – Ilfov, PANREUSS – București, etc.

Cu sprijinul nemijlocit Top Service SRL - Buletinul Auto - Galati